Đoàn Xe Cát Bà Discovery vinh dự được lựa chọn đón đoàn Phó thủ tướng Trương Hòa Bình